Činnost ve veřejném zájmu a dohled v oblasti lidských práv a svobod.

VDLP 10.12.1948 :

čl. 3 - každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost

čl.5 - nikdo nesmí být podroben mučení nebo krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu

čl.8 - každý má právo na účinnou ochranu proti činům, které porušují základní práva, jenž jsou mu přiznána ústavou nebo zákonem, před vnitrostátními soudy

LZPS 1.1.1993

odd.II., Politická práva -čl. 23 - občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Ústava ČR - čl. 4

Po r. 1989 byl článek zaručující vedoucí postavení komunistické strany odstraněn. Mělo tak dojít k realizaci hlavních zásad právního státu a naplnění základních práv a svobod. Nyní se pod tímto článkem nalézá ochrana soudní mocí základním právům a svobodám, jenž se nacházejí v Listině a mezinárodních smlouvách (Evropská úmluva). Dodává se, že soudce se nemůže uzavírat před měnící se společenskou realitou, rozvojem právního, filosofického i politického myšlení a jen mechanicky aplikovat právo.

 Nezávislost soudců

Soudcovská nezávislost neznamená, že by soudce nebylo možno podrobovat kritice. Nezávislost neznamená nekritizovatelnost. Tak jako je kritizovatelná moc zákonodárná, výkonná, tak je kritizovatelná i moc soudní.

(Z projevu V. Havla, v zastoupení vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Ivana Medka, při jmenování 43 nových soudců na návrh vlády prostřednictvím ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové v říjnu 1995, předtím se uskutečnilo v dubnu a týkalo se 27 právníků.)

Za nezávislostí komunistických soudců se skrývá konfort výkladu zákona dle vlastního názoru.

Pá 15. únor 2019, 11:38:35 UTC
ceskyombudsman
1
Sledování a upozorňování na porušování lidských práv.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one