Činnost ve veřejném zájmu a dohled v oblasti lidských práv a svobod.

Informace o nás

Rok 2013.pdf  684.76kB
Rok 2014.pdf  575.08kB
Rok 2015.pdf  468.28kB
Rok 2016.pdf  764.17kB
Rok 2017.pdf  373.65kB
Vymezení působnosti - administrativně po celé ČR, ve vyjímečných případech osobně až do získání nových spolupracovníků v jednotlivých městech . Jinak určen pro kraj Vysočina.

Oblast sledovaného zájmu -  činnost v oblasti dodržování a hájení lidských práv, monitorování, transparentní zveřejňování porušování a předkládání ústavně-právnímu výboru poslanecké sněmovny k posouzení, zejména dle tzv. vyšších právních norem, Ústavy - Listiny základních práv a svobod, Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, Mezinárodních dohod a úmluv, kompaktability s EU,demokratickými principy a dobrými mravy. Dále v rozsahu práv a povinností dle Trestního řádu, Správního řádu, Občanského soudního řádu, Zákoníku práce, obzvláště zákona č. 99/1963 Sb. § 26, odst. 2, 3 s účinností od 1.1.2003, zákona č. 198/1993 Sb. zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. § 50 se zaručením svobody slova a zákazu cenzury.

Výhrady a pozice - kontrola moci z dola a sledování tzv. demokracie s právem evidence, monitorování a předávání informací médiím (člen Syndikátu novinářů ČR - investigativní žurnalistika) o postupech moci zákonodárné, soudní, represivní, osob ze sféry úřední, podnikatelské i soukromé.
 Nový zákon o ochraně osobních udajů nabývá platnosti v květnu 2018, nastává tedy omezení ve zveřejněném vykazování činnosti prostřednictvím webových stránek a povinnost skartace dosavadní evidence od r. 1991 - 2017
 Bude tedy nově platit, pro ty jenž se na nás budou s důvěrou obracet prostřednictvím e-mailu, že uvedením celého jména, adresy a telefonního kontaktu poskytují souhlas se zpracováním osobních údajů i s případným zveřejněním.

 

Skartace dokumentů.
Skartace dokumentů.
Osobní údaje._0001.jpg
Osobní údaje._0002.jpg
Osobní údaje._0003.jpg
Osobní údaje._0005.jpg
Osobní údaje._0006.jpg
Prokázání psych.způsobilosti
Prokázání psych.způsobilosti
Syndikát novinářů ČR
Syndikát novinářů ČR
3. odboj
3. odboj
K souboru ,,Nezaměstnanost zřejmě někomu vyhovuje" je nezbytné dodat, že vhledem k tzv. transformaci občanských sdružení do spolků dle NOZ došlo od 1.1.2014 k tomu, že v evidenci MV ČR jako neziskové, nestátní organizace (NNO) zůstala jenom hrstka ,,Vyvolených" ( např. Helsinský výbor) s nárokem na státní dodatace a programem integrace cizinců. 
Sledování a upozorňování na porušování lidských práv.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one