Činnost ve veřejném zájmu a dohled v oblasti lidských práv a svobod.

Informace o nás

Rok 2013.pdf  684.76kB
Rok 2014.pdf  575.08kB
Rok 2015.pdf  468.28kB
Rok 2016.pdf  764.17kB
Rok 2017.pdf  373.65kB
Rok 2018.pdf  310.8kB
Skartace.jpg  278.14kB
Rok 2019.pdf  176.3kB
Znaven tím vším, mnohý chtěl by klid už mít, jen nevidět, jak žebrá poctivec, jak dme se pýchou pouhý parazit, jak pokřiví se každá dobrá věc.
Jak trapně září pozlátko všech poct, jak morálku a stud brutálně rve chtíč, jak lidskou slušnost korumpuje moc, jak zchromlá vláda na nás bere bič.
Jak umění je pořád služkou mocných, jak blbost zpupně schopným poroučí, jak prostá pravda je pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí.
Zhnusen tím vším, už nelze starost o druhé jen mít, boj o lepší budoucnost  poctivý buřič musí do svých rukou vzít.
 
(William Shakespeare - mírně upraveno pro rok 2020-21)
Vymezení působnosti - administrativně po celé ČR, ve vyjímečných případech osobně až do předání dalším spolupracovníkům v jednotlivých městech. 

Oprávnění - zejména dle § 15 ods. 2 a § 30 o.z., § 24 a 27 ods. 1 zák. č. 99/1963 Sb. o.s.ř., z.č. 198/1993 Sb., vyšších práv. norem - Ústavy ČR ( hl. 1, čl. 4) a LZPS ( čl. 23), VDLP (čl. 5,8), Mezinárodních dohod a úmluv. Ve veřejném zájmu v systému ochrany lidských práv na základě udělení procesní plné moci před soudem I. a II. st. - věcech civilních. Se snahou zohlednění stavu dodržování základních lidských práv a svobod v ČR, v příznivém politickém i právním klimatu za rozhodování nestranného, nepodjatého soudu co nejrychleji (bez zbytečného odkladu dle čl. 6 ods. 1 Úmluvy o ochraně LP a svobod), bez ovlivňování mimoprávními okolnostmi a s jistotou spravedlivého procesu. V souladu s ochranou osobních údajů - GDPR (nař. EP a rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016) a dobrými mravy, zaručením svobody slova a zákazu cenzury.

Pozice - kontrola moci z dola a sledování tzv. demokracie, evidence, publikace prostř. webových stránek (investigativní zpravodajství) o postupech moci zákonodárné, soudní, represivní, osob ze sféry úřední, podnikatelské.

Výběrové řízení - 5.10.2020 byl podán návrh grémiu k výběru kandidátů či vypsání konkurzu na pozici 1. místopředseda a jednatel, neboť je nutné získat a zaškolit mladší odvážné, angažované pokračovatele v naší tradiční činnosti.
Zákon o ochraně osobních udajů nabyl platnosti v květnu 2018, nastalo omezení ve zveřejňování vykazování činnosti prostřednictvím webových stránek a povinnost skartace dosavadní evidence.
 Nově tedy platí, pro ty jenž se na nás budou s důvěrou obracet prostřednictvím e-mailu, že uvedením celého jména, adresy a telefonního čísla poskytují souhlas se zpracováním osobních údajů i s případným zveřejněním.

 

 Vzhledem k tzv. transformaci občanských sdružení do spolků dle NOZ došlo k tomu, že v evidenci MV ČR jako nestátní, neziskové organizace (NNO) zůstaly jenom ,,vyvolené" ( např. Helsinský výbor, Evropské hodnoty, Člověk v tísni, Prague pride, Alternativa 50+, Open society fund Praha, Agentura pro sociální začleňování, IQ Roma servis, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Transitions, Sdružení pro integraci a imigraci, Fond NNO, Pen klub) s nárokem na státní dodatace a programem integrace cizinců. 
Na druhou stranu se ale ostatní NO mohou ohradit v případě obžaloby z porušování zákona - šlo by totiž o naléhavou hrozbu ze strany počínání administrativy.
 
Sledování a upozorňování na porušování lidských práv.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one