Činnost ve veřejném zájmu a dohled v oblasti lidských práv a svobod.

Region, volby

Pokrytci z ONV Kasal&Klas
Pokrytci z ONV Kasal&Klas
 Pouhé obřady bez čistoty srdce nejsou bohoslužbou (Izajáš)- záhadný kněz Pavlosek.
Pouhé obřady bez čistoty srdce nejsou bohoslužbou (Izajáš)- záhadný kněz Pavlosek.
Michkovi vs. Jiří Skalský.pdf  1.66MB
Devastace demokracie v režii orgánů.
 
 ,,Úspěšní" z posledních voleb r. 2018, pokud nechcete být považováni za pouhý nový bordel se starými k..., dovoluji si tímto navrhnout některé kroky správným směrem pro získání důvěry, sympatie, víry ve zlepšení poměrů v našem městě (místo ,, zase 4 roky v p..." se Změnou překabátěné rodiny, senilním bolševikem a křiváky z Stbáckého hnití):
-výměna vedoucích odborů -  bytový (Milfajtová) a správa bytového fondu (Petr), právní a přestupková komise (Prokopová), sociální (Krábek), matrika. Zde mohu doložit selhání profesní i právní z minulosti.
- změna ve výběru velitele MP (šerifa) přímou volbou občany města. Velitel si pak vybere zástupce, spolu pak další spolupracovníky. 
-změna firmy na svoz a třídění odpadů, firmy na úpravy parků a zeleně 
 
 Vy všichni, pokřiveni touhou po zastupitelské lžidemokracii v MZ, KZ, Parlamentu či Senátu, parazitující na veřejném rozpočtu z peněz daňových poplatníků, mějte na paměti, že každé volby, kterých se neúčastní více jak 50% oprávněných voličů jsou neplatné.

 Lžisenátoři, zaprodanci prokomunistické kolaborace, pouze žvaní o protikomunistické revoluci a nestydí se za svůj neoprávněný mandát, dosavadní spoluúčast na zločinech politických i mravním marasmu.
M. Němcová z ODS -  celková volební účast oprávněných voličů v 2. kole 16,74%, prolidovec Klement s 19,01% - bravo inteligenci.

-mk-

 Je smutnou skutečností podléhání očekávání většiny a kolektivnímu klišé, přizpůsobování života nesmyslným trendům, zpívání populárních hitů ač naše srdce tepe jiným rytmem. Nízká odolnost vůči tlakům okolí s dobovými ideály fyzické krásy vyúsťující do bizarních forem s ochotou deformovat  tělo a popírat osobní přesvědčení s názory. Stud za vyznání, vykonávanou práci když zrovna není v aktuálním top žebříčku, mnozí se už zase bojí nahlas vyslovit k politickému dění, jako by již nebylo otců s nimiž se lze srovnat. Společenský diktát se svými autoritami je hlučným příbojem módních vln potlačujících svobodu a sebeurčení v upřímné opravdovosti. Být in a zapadnout coby klon, kopie, nápodoba či prefabrikát ztrácí své Já a životní štěstí nenalezne.
 Na tuto myšlenku není patent, je volně dostupná všem.


(Miloš Kozumplík - Regenerace)


 
Kazatel 1-2: ,,Co je pokřivené nelze napřímit a čeho se nedostává nelze spočítat".

Stalo se nutným, aby to za nás nemusel řešit COVID -19, radikální omezení mezinárodního transportu, turistiky a veřejné dopravy. Nejvyšší hodnotou a povinností slušných lidí, tedy ne současných politiků, musí být šetření vodou a záchrana přírody.
ANO, i méně inteligentní, to samozřejmě ví líp. 
Sledování a upozorňování na porušování lidských práv.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one